msen
  Soalan Lazim2 C Line2 Hubungi Kami2 C Line2 Aduan2 C Line2 Petalaman2 C  

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Kadar pengguna: 3 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

” Mewujudkan Bandar Raya Islam yang Berdikari dan sempurna ”

Piagam Pelanggan Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam  

MOTTO

MEMBANGUN BERSAMA ISLAM
 

1) KAWALAN BANGUNAN

 • Memastikan segala khidmat nasihat perancangan dilayan dengan baik melalui perkhidmatan kaunter yang disediakan.
 • Memastikan permohonan Perintah Pembangunan dan Pecah Sempadan / Pelan Tatatur bagi projek kecil diluluskan dalam masa 21 hari dari tarikh permohonan didaftarkan.
 • Memastikan permohonan Perintah Pembangunan Dan Pecah Sempadan bagi projek besar diluluskan 30 hari dari tarikh permohonan didaftarkan.
 • Memastikan ulasan sewa / milik dan ubah syarat tanah dikemukakan semula ke Pejabat Tanah Dan Jajahan dalam tempoh 21 hari dari tarikh permohonan diterima.
 • Memastikan edaran fail-fail Jabatan Bangunan dikembalikan dalam masa 2 minggu.
 • Memastikan setiap perancangan yang dirangka dapat memenuhi inspirasi penduduk perbandaran kearah menjadikan perbandaran sebagai tempat yang selesa untuk didiami, bekerja dan berekreasi.

2) JABATAN UNDANG-UNDANG

 • Menyemak dan menyempurnakan perjanjian penyewaan, pajakan, dan sebagainya (tidak termasuk perjanjian usahasama) dalam tempoh Tiga Puluh (30) hari dari tarikh arahan diterima.
 • Mengurus Notis Tindakan Mahkamah ke atas kompaun-kompaun yang dirujuk dalam tempoh Empat Belas (14) hari.

 3) PENGUATKUASAAN

 • Menerima dan memproses tuntutan ke atas barang sita/rampasan 3 hari selepas tindakan sita/rampasan dibuat.
 • Menyemak setiap pertanyaan kompaun dalam masa 15 minit.
4) PENGADUAN AWAM
 • Mengeluarkan surat akuan terima dengan serta merta kepada pengadu yang hadir sendiri dan dalam masa 7 hari bekerja melalui surat, email, telefon serta akhbar.
 • Memaklumkan keputusan penyelesaian siasatan atau semakan aduan kepada pangadu tidak melebihi 7 hari bekerja setelah keputusan dibuat.

5) PEROLEHAN

 • Memenuhi tempahan jabatan /bahagian dalam masa 2 minggu.
 • Memastikan pengeluaran barang dari setor dalam masa 10 minit.

6) TEKNOLOGI MAKLUMAT

 • Menyelesaikan masalah kerosakan teknikal dan kemudahan ICT dalam tempoh 3 hari bekerja.

7) PENGURUSAN PASAR DAN PENJAJA

 • Memproses permohonan lesen penjaja/pasar dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan.
 • Memproses permohonan lesen sementara dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan.
8) PERANCANG BANDAR
 • Memastikan permohonan perintah pembangunan dan pecah sempadan bagi projek kecil diluluskan dalam masa 21 hari dari tarikh permohonan didaftarkan
 • Memastikan permohonan perintah pembangunan dan pecah sempadan bagi projek besar diluluskan dalam masa 30 hari dari tarikh permohonan didaftarkan.
 • Memastikan ulasan sewa/milik dan ubahsyarat tanah dikemukakan semula ke pejabat tanah dan jajahan dalam tempoh 21 hari dari tarikh permohonan diterima
 • Memastikan edaran fail-fail Jabatan Bangunan dikembalikan dalam masa 2 minggu

9) KEJURUTERAAN

 • Memastikan semua permohonan bagi kemudahan infrastruktur seperti mengetar jalan, perlongkangan dan lampu jalan disiasat dan di jawab dalam masa 14 hari dengan syarat ianya lengkap dengan pelan-pelan lokasi
 • Meluluskan permohonan pembinaan infrastruktur persendirian seperti kerja tanah, perparitan, pembetungan dan jalan dalam masa 4 minggu bagi yang kurang daripada 10 unit dan 10 minggu bagi yang melebihi 10 unit dengan syarat ianya disertakan dengan dokumen-dokumen yang lengkap.

10) PENTADBIRAN

 • Menyediakan minit mesyuarat dalam masa Tiga (3) hari.
 • Mendapatkan maklum balas mesyuarat dalam masa Tujuh (7) hari selepas minit mesyuarat diadakan.
 • Memastikan urusan tuntutan insuran berkelompok kakitangan diselesaikan dalam masa Lima (5) hari bekerja.
 • Memastikan urusan pinjaman kenderaan dan komputer kakitangan diselesaikan dalam masa Dua (2) minggu.
 • Menguruskan edaran laporan Pasukan Pemantauan kepada jabatan yang berkaitan supaya diambil tindakan susulan dalam masa Tujuh (7) hari daripada tarikh laporan diedarkan.
11) LANDSKAP
 • Meluluskan plan projek yang menepati kehendak jabatan ini dalam masa 1 minggu.
 • Memberi sokongan SKD bagi permohonan-permohonan yang menepati syarat-syarat Jabatan ini dalam masa 1 minggu.
 • Menghantar tempahan bunga-bunga berpasu 1 hari sebelum majlis/upacara berlangsung.
 • Menyempurnakan kerja-kerja menebang, memangkas dan mengandam pokok-pokok yang dilaporkan dalam jangkamasa 2 minggu dengan syarat mematuhi kehendak-kehendak Jabatan ini.

12) MEKANIKAL

 • Melaksanakan pembaikan kenderaan/jentera dalam masa 2 hari.
 • Melaksana servis kenderaan/jentera dalam masa 3 jam.
 • Menyegerakan baikpulih tayar dalam masa 2 jam.

13) LETAK KERETA

 • Pengeluaran stiker bermusim kepada pemohon dalam tempoh 10 minit.
 • Memproses dan mengeluarkan stiker khas kepada pemohon selepas mendapat kelulusan daripada YDP / SU dan Penolong Pengarah Letak Kereta dalam tempoh 10 minit.

14) UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

 • Menerima dan Menyemak Permohonan yang diterima dengan lengkap serta membuat edaran kepada jabatan memperoses iaitu jabatan teknikal dalaman atau luaran dalam tempoh 2 hari iaitu bagi permohonan.
 • Memantau dan menerima ulasan dari Jabatan Teknikal Dalaman dan luaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh.
 • Mengeluarkan surat panggilan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) kepada jabatan teknikal luaran dan dalaman dalam tempoh 5 hari sebelum tarikh.
 • Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) sebanyak 2 kali sebulan seperti yang telah ditetapkan.
 • Mengeluarkan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 7 hari.
 • Memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) kepada pelanggan dalam tempoh 5 hari.

 

teksmpkb.png

Membangun Bersama Islam

Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam
Jalan Hospital,
15000, Kota Bharu, Kelantan

T (+609) 745 4000
F (+609) 748 6026

Web: www.mpkbbri.gov.my
Email: btm (at) mpkb.gov.my

Kod QR Web Mobil

Qrcode Mpkbbri

Kaunter Pelawat

3.png9.png1.png2.png1.png
Today12
Yesterday24
This week95
This month326
Total39121

2024-06-13
Hak Cipta Terpelihara © 2016 - 2022 Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam
Kemaskini Terakhir : Rabu, 12 Jun 2024, 04:23:13.

Search