msen
  Soalan Lazim2 C Line2 Hubungi Kami2 C Line2 Aduan2 C Line2 Petalaman2 C  

Perundangan

Perundangan

Kadar pengguna: 3 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

 

 1. Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171)

  Memberikan Perkhidmatan-perkhidmatan Bandar Yang Cekap Dan Berkesan:

  - Pengurusan Sisa Pepejal
  - Pembersihan Dan Pengindahan Kawasan
  - Penyenggaraan Parit Dan Longkang
  - Pembinaan Dan Penyenggaraan Jalan
  - Penyenggaraan Bangunan-bangunan Awam
  - Penyenggaraan Tempat-tempat Awam
  - Perlindungan Dan Pengawalan Kesihatan Awam
  - Penyenggaraan Tanah-tanah Perkuburan

  Mengurus dan Mengawal Segala Peruntukan Kewangan Yang Diterima:

  - Cukai Taksiran
  - Bayaran-bayaran Lesen & Denda
  - Geran Pelancaran
  - Geran Tahunan Menggunakan Kaedah Keseimbangan
  - Geran Untuk Projek-projek Pembangunan
  - Geran Penyenggaraan Jalan

  Melaksanakan Projek-projek Pembangunan Di Peringkat Tempatan:

  - Perumahan
  - Perindustrian & Perdagangan
  - Kemudahan-kemudahan Rekreasi
  - Infrastruktur Bandaran

 2. Akta Perancangan Bandar Dan Desa, 1976 (Aktan 172)

  Memainkan Peranan Sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan Bagi Kawasan Pentadbirannya

  Mengatur, Mengawal dan Merancang Pemajuan dan Penggunaan Semula Tanah dan bangunan dalam kawasannya

  Mengusaha, Membantu dan Menggalakkan Pemungutan, Penyelenggaraan Dan Penyiaran Perangkaan, Buletin dan Monograf dan Lain-lain Yang Berhubung Dengan Perancangan Bandar dan Desa, dan Metodologi.

  Melaksanakan Apa-apa Tugas Lain Yang Dipertanggungjawabkan ke atasnya dari semasa ke semasa Oleh Pihak Berkuasa Negeri.

 3.  Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974 (Akta 133) Meluluskan Pelan Bangunan

  Meluluskan Pelan Bangunan

  Mengawal Untuk Memastikan Kerja-kerja Tanah Yang Dilaksanakan Mengikut Kehendak-kehendak Yang Ditetapkan

  Memastikan Pembinaan Sesuatu Bangunan Adalah Mengikut Pelan Yang Diluluskan

  Memastikan Penggunaan Sesuatu Bangunan Adalah Seperti Yang Diluluskan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan

  Mengawal Penggunaan Bahan-bahan Mudah Terbakar Dalam Pembinaan Sesuatu Bangunan

  Penyediaan Infrastruktur Untuk Sesuatu Pemajuan

  Kawalan Ke Atas Bangunan Yang Berada Di Dalam Keadaan Bahaya

  Pemeriksaan Berjadual Ke Atas Bangunan-bangunan Yang Sudah Siap

  Mengeluarkan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CFO)

teksmpkb.png

Membangun Bersama Islam

Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam
Jalan Hospital,
15000, Kota Bharu, Kelantan

T (+609) 745 4000
F (+609) 748 6026

Web: www.mpkbbri.gov.my
Email: btm (at) mpkb.gov.my

Kod QR Web Mobil

Qrcode Mpkbbri

Kaunter Pelawat

4.png0.png0.png5.png2.png
Today17
Yesterday27
This week101
This month481
Total40052

2024-07-18
Hak Cipta Terpelihara © 2016 - 2022 Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam
Kemaskini Terakhir : Isnin, 15 Julai 2024, 12:32:44.

Search