msen
  Soalan Lazim2 C Line2 Hubungi Kami2 C Line2 Aduan2 C Line2 Petalaman2 C  

Piagam Pelanggan

Kadar pengguna: 3 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif

” Mewujudkan Bandar Raya Islam yang Berdikari dan sempurna ”

Piagam Pelanggan Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam  

MOTTO

MEMBANGUN BERSAMA ISLAM
 

1) KAWALAN BANGUNAN

 • Memastikan segala khidmat nasihat perancangan dilayan dengan baik melalui perkhidmatan kaunter yang disediakan.
 • Memastikan permohonan Perintah Pembangunan dan Pecah Sempadan / Pelan Tatatur bagi projek kecil diluluskan dalam masa 21 hari dari tarikh permohonan didaftarkan.
 • Memastikan permohonan Perintah Pembangunan Dan Pecah Sempadan bagi projek besar diluluskan 30 hari dari tarikh permohonan didaftarkan.
 • Memastikan ulasan sewa / milik dan ubah syarat tanah dikemukakan semula ke Pejabat Tanah Dan Jajahan dalam tempoh 21 hari dari tarikh permohonan diterima.
 • Memastikan edaran fail-fail Jabatan Bangunan dikembalikan dalam masa 2 minggu.
 • Memastikan setiap perancangan yang dirangka dapat memenuhi inspirasi penduduk perbandaran kearah menjadikan perbandaran sebagai tempat yang selesa untuk didiami, bekerja dan berekreasi.

2) JABATAN UNDANG-UNDANG

 • Menyemak dan menyempurnakan perjanjian penyewaan, pajakan, dan sebagainya (tidak termasuk perjanjian usahasama) dalam tempoh Tiga Puluh (30) hari dari tarikh arahan diterima.
 • Mengurus Notis Tindakan Mahkamah ke atas kompaun-kompaun yang dirujuk dalam tempoh Empat Belas (14) hari.

 3) PENGUATKUASAAN

 • Menerima dan memproses tuntutan ke atas barang sita/rampasan 3 hari selepas tindakan sita/rampasan dibuat.
 • Menyemak setiap pertanyaan kompaun dalam masa 15 minit.
4) PENGADUAN AWAM
 • Mengeluarkan surat akuan terima dengan serta merta kepada pengadu yang hadir sendiri dan dalam masa 7 hari bekerja melalui surat, email, telefon serta akhbar.
 • Memaklumkan keputusan penyelesaian siasatan atau semakan aduan kepada pangadu tidak melebihi 7 hari bekerja setelah keputusan dibuat.

5) PEROLEHAN

 • Memenuhi tempahan jabatan /bahagian dalam masa 2 minggu.
 • Memastikan pengeluaran barang dari setor dalam masa 10 minit.

6) TEKNOLOGI MAKLUMAT

 • Menyelesaikan masalah kerosakan teknikal dan kemudahan ICT dalam tempoh 3 hari bekerja.

7) PENGURUSAN PASAR DAN PENJAJA

 • Memproses permohonan lesen penjaja/pasar dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan.
 • Memproses permohonan lesen sementara dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan.
8) PERANCANG BANDAR
 • Memastikan permohonan perintah pembangunan dan pecah sempadan bagi projek kecil diluluskan dalam masa 21 hari dari tarikh permohonan didaftarkan
 • Memastikan permohonan perintah pembangunan dan pecah sempadan bagi projek besar diluluskan dalam masa 30 hari dari tarikh permohonan didaftarkan.
 • Memastikan ulasan sewa/milik dan ubahsyarat tanah dikemukakan semula ke pejabat tanah dan jajahan dalam tempoh 21 hari dari tarikh permohonan diterima
 • Memastikan edaran fail-fail Jabatan Bangunan dikembalikan dalam masa 2 minggu

9) KEJURUTERAAN

 • Memastikan semua permohonan bagi kemudahan infrastruktur seperti mengetar jalan, perlongkangan dan lampu jalan disiasat dan di jawab dalam masa 14 hari dengan syarat ianya lengkap dengan pelan-pelan lokasi
 • Meluluskan permohonan pembinaan infrastruktur persendirian seperti kerja tanah, perparitan, pembetungan dan jalan dalam masa 4 minggu bagi yang kurang daripada 10 unit dan 10 minggu bagi yang melebihi 10 unit dengan syarat ianya disertakan dengan dokumen-dokumen yang lengkap.

10) PENTADBIRAN

 • Menyediakan minit mesyuarat dalam masa Tiga (3) hari.
 • Mendapatkan maklum balas mesyuarat dalam masa Tujuh (7) hari selepas minit mesyuarat diadakan.
 • Memastikan urusan tuntutan insuran berkelompok kakitangan diselesaikan dalam masa Lima (5) hari bekerja.
 • Memastikan urusan pinjaman kenderaan dan komputer kakitangan diselesaikan dalam masa Dua (2) minggu.
 • Menguruskan edaran laporan Pasukan Pemantauan kepada jabatan yang berkaitan supaya diambil tindakan susulan dalam masa Tujuh (7) hari daripada tarikh laporan diedarkan.
11) LANDSKAP
 • Meluluskan plan projek yang menepati kehendak jabatan ini dalam masa 1 minggu.
 • Memberi sokongan SKD bagi permohonan-permohonan yang menepati syarat-syarat Jabatan ini dalam masa 1 minggu.
 • Menghantar tempahan bunga-bunga berpasu 1 hari sebelum majlis/upacara berlangsung.
 • Menyempurnakan kerja-kerja menebang, memangkas dan mengandam pokok-pokok yang dilaporkan dalam jangkamasa 2 minggu dengan syarat mematuhi kehendak-kehendak Jabatan ini.

12) MEKANIKAL

 • Melaksanakan pembaikan kenderaan/jentera dalam masa 2 hari.
 • Melaksana servis kenderaan/jentera dalam masa 3 jam.
 • Menyegerakan baikpulih tayar dalam masa 2 jam.

13) LETAK KERETA

 • Pengeluaran stiker bermusim kepada pemohon dalam tempoh 10 minit.
 • Memproses dan mengeluarkan stiker khas kepada pemohon selepas mendapat kelulusan daripada YDP / SU dan Penolong Pengarah Letak Kereta dalam tempoh 10 minit.

14) UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

 • Menerima dan Menyemak Permohonan yang diterima dengan lengkap serta membuat edaran kepada jabatan memperoses iaitu jabatan teknikal dalaman atau luaran dalam tempoh 2 hari iaitu bagi permohonan.
 • Memantau dan menerima ulasan dari Jabatan Teknikal Dalaman dan luaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh.
 • Mengeluarkan surat panggilan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) kepada jabatan teknikal luaran dan dalaman dalam tempoh 5 hari sebelum tarikh.
 • Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) sebanyak 2 kali sebulan seperti yang telah ditetapkan.
 • Mengeluarkan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 7 hari.
 • Memaklumkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) kepada pelanggan dalam tempoh 5 hari.

 

Kadar pengguna: 5 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktif

Statistik e-Perkhidmatan

Transaksi Perkhidmatan Online 2023


Bil


Perkara

Bulan

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1 Semakan Cukai Online (e-Taksiran) 25650 17364 5550 1177 0 0 0 0 0 0 0 0
2 V-Care (Laporan Sistem Pemantauan Bandar) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

Aduan Awam

123 103 88 38 0 1 0 0 0 0 0 3
4 E-Meeting 2 7 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0

5

E-sms (Pemakluman Mesyuarat)

18 26 64 25 0 0 0 0 0 0 0 0


Transaksi Perkhidmatan Online 2022

Bil


Perkara

Bulan

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1 Semakan Cukai Online (e-Taksiran) 3200 1456 1055 761 2750 5456 20801 15882 5701 0 0 0
2 WeCare 2.0 (Laporan Sistem Pemantauan Bandar) 36 34 38 2 0 0 28 39 21 0 0 0

3

Aduan Awam

98 85 102 57 90 89 68 112 110 0 0 1
4 E-Meeting 1 7 19 15 6 15 7 12 15 0 0 0

5

E-sms (Pemakluman Mesyuarat)

10 22 44 38 21 36 26 40 37 0 0 0

* Tarikh Terakhir Kemaskini 29/09/2022
Transaksi Perkhidmatan Online 2021

Bil


Perkara

Bulan

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1 Semakan Cukai Online (e-Taksiran) 1256 966 852 745 852 2333 1256 756 560 852 952 1243
2 V-Care (Laporan Sistem Pemantauan Bandar) 29 29 63 34 33 31 17 39 33 32 34 52

3

Aduan Awam

131 75 100 63 59 37 63 63 103 75 106 103
4 E-Meeting 5 8 14 10 4 3 5 10 8 9 15 10

5

E-sms (Pemakluman Mesyuarat)

16 25 61 25 15 4 9 16 15 26 25 30

 

 

Transaksi Perkhidmatan Online 2020


Bil


Perkara

Bulan

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1 Semakan Cukai Online (e-Taksiran) 1345 1645 901 855 1055 2555 1023 863 752 833 967 956
2 V-Care (Laporan Sistem Pemantauan Bandar) 46 60 30 0 0 53 23 38 48 44 44 46

3

Aduan Awam

96 80 63 18 30 81 85 89 105 133 122 92
4 E-Meeting 1 2 9 0 0 12 9 11 13 13 13 15

5

E-sms (Pemakluman Mesyuarat)

37 36 46 0 7 25 33 27 60 41 41 39
MPKB-BRI@BTM@2021
Transaksi Perkhidmatan Online 2019

Bil


Perkara

Bulan

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1 Semakan Cukai Online (e-Taksiran) 1305    1863 1222 900 820 2500 1232 955 860 755 620 1300
2 Permohonan Stiker Letak Kereta 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 V-Care (Laporan Sistem Pemantauan Bandar) 50 55 66 74 26 84 67 57 69 60 32 40
4

 

OSC Online MPKB – Permohonan

62 53 65 76 52 35 57 46 33 59 32 0

5

Aduan Awam

113 71 83 75 52 81 100 85 79 79 52 89
6 E-Meeting 8 6 11 9 11 5 15 10 7 12 10 12

 

 

 

Transaksi Perkhidmatan Online 2018

Bil


Perkara

Bulan

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1 Semakan Cukai Online (e-Taksiran) 1154 872 729 536 310 169 884 852 756 533 560 855
2 Permohonan Stiker Letak Kereta 0 0 0 0 1 3 5 3 1 4 9 5
3 V-Care (Laporan Sistem Pemantauan Bandar) 22 33 22 4 22 21 30 30 32 53 2 31
4

 

OSC Online MPKB – Permohonan

0 0 0 0 29 40 50 41 42 77 29 47

5

Aduan Awam

51 45 44 40 37 52 83 75 50 88 59 104
6 E-Meeting 4 10 17 7 7 7 8 10 9 13 8 18

 

 

Transaksi Perkhidmatan Online 2017


Bil


Perkara

Bulan

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1 Semakan Cukai Online (e-Taksiran) 1365 1664 991 811 1106 1423 2069 1027 755 807 749 997
2 Permohonan Stiker Letak Kereta 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 V-Care (Laporan Sistem Pemantauan Bandar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4

 

OSC Online MPKB – Permohonan

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

5

Aduan Awam

91 93 83 69 87 52 131 99 54 81 65 86
6 E-Meeting 9 11 10 12 5 8 6 13 6 13 11 13

 

 

teksmpkb.png

Membangun Bersama Islam

Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam
Jalan Hospital,
15000, Kota Bharu, Kelantan

T (+609) 745 4000
F (+609) 748 6026

Web: www.mpkbbri.gov.my
Email: btm (at) mpkb.gov.my

Kod QR Web Mobil

Qrcode Mpkbbri

Kaunter Pelawat

3.png7.png5.png1.png8.png
Today15
Yesterday23
This week134
This month325
Total37518

2024-04-13
Hak Cipta Terpelihara © 2016 - 2022 Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam
Kemaskini Terakhir : Ahad, 07 April 2024, 08:22:06.

Search